Mistrovství České republiky Rádiem řízených větroňů startujících hozením z ruky
Senioři a junioři – 30 soutěžících
V průběhu celé akce jsou na stránce Online Foto k dispozici online záběry z letiště.
Kategorie F3K

Rádiem řízené větroně startující hozením z ruky jsou kategorií s rostoucí popularitou. V tomto případě závodníci létají poměrně menšími modely větroňů, s maximálním rozpětím křídla 1,5 m. V posledních letech piloti používají k hození metodu podobnou klasickému hodu diskem. Vzhledem k tomu, že počáteční výška modelu závisí na fyzických schopnostech soutěžícího, podobá se tato kategorie ve značné míře atletickým soutěžím. Při vlastním letu se soutěžící snaží využít tepelné stoupavé proudy, aby se udržel ve vzduchu po předepsanou dobu.

Soutěž je zpestřena tím, že soutěžící letí v každém kole jinou úlohu, kterou pořadatel vybírá z oficiálního seznamu. Letové úlohy se liší počtem hodů v daném kole a dobou, po kterou by se měl větroň udržet ve vzduchu.

Provoz na letišti během závodů

Někteří soutěžící přijedou již 19.6. v Pá navečer. Pokud budou ten den létat tak pouze v režimu běžného provozu podle Provozního řádu letiště. Ve dnech 20. a 21.6. bude provoz řízen pravidly pro mistrovství v předpokládaném čase od 8:00 do 17:00 (v So) a 15:00 (v Ne). Pokud budou chtít piloti nezúčastnění na závodě létat tak až po ukončení soutěžního dne nebo po dohodě s ředitelem závodu.

10.6.2020 Holeček