Modelářský kroužek

Provozujeme  dětský modelářský kroužek pod vedením zkušených modelářů.

Scházíme se v klubovně, kde je modelářská dílna. Nové děti přijímáme na začátku roku a v pololetí.

Přihlášku do modelářského kroužku je možné stáhnout zde. Vyplněnou ji zašlete poštou nebo emailem na adresu spolku, nebo ji vložte do schránky v modelářské dílně.